Endpoint Detection and Response - אבטחת עמדות קצה ושרתים

Endpoint Detection and Response

גם בשכבה המוגנת ביותר יש פרצות ואיומי סייבר, ולכן פתרונות שנמצאים בחזית הטכנולוגיה הם חוליה חיונית ביותר בחיזוק הנקודות הרגישות ביותר בארגון. EDR הוא שם כולל למגוון כלים המתמקדים באיתור, תחקור וטיפול בפעילויות חשודות ובבעיות אבטחת מידע בתחנות העבודה, בשרתים, במחשבים מארחים ובנקודות קצה ברשת הארגונית.

We Ankor מציעה ללקוחותיה פתרונות אבטחה מתקדמים בתחום ה-EDR וה-EPP. השירותים שלנו הם בבחינת הדור הבא לאבטחת תחנות קצה ושרתים, ומאפשרים לאתר באופן אוטומטי ומהיר אירועי ואיומי סייבר, למנוע את המתקפות ולתחקר את הארועים באופן מקיף.

אנו מספקים פלטפורמות וטכנולוגיות חכמות כגון: Crowdstrike ,Cynet ECAT, ENDGAME המאפשרות החלפה מלאה של מערכות ה-Antivirus הקיימות, מניעה של מתקפות סטנדרטיות ומתקדמות (כולל Zero day attacks) וכן תחקור יעיל ומעמיק של כל אירוע.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply