Data management ניהול מידע

פתרון ניהול המידע שאתם צריכים ועוד קצת.

ניהול מידע מציב בפני הארגון אתגרים גדולים. זמינות וניוד המידע מסביבות ה-Data center למכשירים טכנולוגים בסביבות משתנות, מחייבות שמירה על הנתונים והגנה עליהם בזמן המהיר ביותר.

המידע גדל בצורה אקספוננציאלית, הרגולציה מחייבת ארגונים לשמור על מידע לתקופות ארוכות, והאפשרות לשליפה ואחזור מידע היא קריטית לקיומו של הארגון. בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.

באמצעות מנגנון ניהול המידע החכם של We Ankor ניתן להבטיח שרידות מלאה של המידע גם במקרי אסון, אחזור מלא והתאוששות מהירה מנפילות ולאפשר ביזור של המידע באופן הרחב ביותר לתועלתו העסקית של הארגון. אנו מספקים פתרון הגנה מלא למידע הארגוני, במודל ארוך טווח הכולל מגוון רחב של יכולות.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply