Access Control & Identity Management - ניהול זהויות ואימות משתמשים

ניהול זהויות ואימות משתמשים

ארגונים מתמודדים כיום עם עשרות אפליקציות – חלקן מבוססות premise on וחלקן ענניות – מבלי לדעת בביטחון את זהות המשתמש והאם הוא מורשה גישה ומורשה לצרוך את השירות. יתרה מכך, עובדים נאלצים בכל התחברות ומעבר בין אפליקציות למלא שוב סיסמאות ולעבור תהליכי אימות מסורבלים שמקשים על העבודה השוטפת.

מכיוון שתופעות של גניבת נתונים, גניבת פרטים אישיים וסיסמאות נמצאות באופן עקבי במגמת עלייה – אבטחת הפרטים (בטרם מתן גישה למידע ארגוני) היא המפתח להגנה בסיסית על הארגון.

We Ankor מספקת שירותי ניהול זהויות, אימות משתמשים ובקרת גישה לשירותי ענן. הפתרון המוצע מבוסס על מערכת מבית חברת Okta – החברה המובילה בעולם לניהול זהויות ואימות משתמשים. Okta מספקת פלטפורמה אחידה, מבוססת ענן, לניהול הזהויות בארגון לכל המשתמשים, לכל מכשיר ולכל אפליקציה ארגונית.

המערכת פועלת ביעילות אופטימלית לניהול זהויות ובקרת גישה באמצעות הזדהות מאובטחת (לרבות יכולות SSO וביצוע Multi Factor Authentication), ומספקת אוטומציה מלאה ליצירה ו/או הסרה של משתמשים מהמשאבים הארגוניים, לצד יכולת תגובה מיידית במקרה של פגיעה בחשבון.

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply