מדיניות פרטיות – מידע למועמדים

ברוך הבא לעמוד מדיניות פרטיות – מועמדים של חברת ווי אנקור בע”מ וכלל החברות מקבוצת חילן בע”מ (“ווי אנקור“, “אנחנו” או “אנו“). מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות“) נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, שומרים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו במסגרת הגשת מועמדותך לעבודה, כפי שיתואר מטה. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על המידע הנאסף על ידנו וכן כיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו.

האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

אינך מחויב לפי חוק למסור לנו מידע על אודותיך, אך לצורך הגשת מועמדות לעבודה בווי אנקור אתה נדרש לשתף מידע אישי על אודותיך (“מידע אישי“). במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא נוכל להמשיך את תהליך המיון שלך בווי אנקור.

איסוף המידע

תהליך המיון לעבודה בווי אנקור כרוך באיסוף מידע אודותיך, אשר ייאסף, בין היתר, בדרכים הבאים:

 

  • מידע שיימסר על ידך מרצונך חופשי: מידע אישי אשר יימסר על ידך מרצונך החופשי, לרבות, מידע המפורט בקורות החיים שלך, פרטי יצירת קשר עמך, המלצות ותעודות.
  • מידע ממקורות מידע נוספים: ווי אנקור רשאית לאסוף מידע על אודותיך מצדדים שלישיים, לרבות חברות מיון והשמה, ממליצים (ששמותיהם יימסרו על ידי המועמד בידיעה והסכמה שווי אנקור עשויה לפנות אליהם לבקש מידע נוסף על אודות המועמד). יובהר כי פניית ווי אנקור לחברת מיון והשמה תיעשה בהסכמתו של המועמד בלבד (אם כי עשויה להוות תנאי לבחינת מועמדותו על ידי ווי אנקור) ופרטיו עשויים להישמר בידי חברות המיון וההשמה בהתאם לתנאים שיפורטו על-ידי חברות אלה בפני המועמד בעת ביצוע הליך המיון וההשמה ובהתאם לדין. ביצוע הליך המיון וההתאמה כפוף להסכמת המועמד לתנאים אלה.

 

כיצד אנו משתמשים במידע שלך?

המידע האישי שלך ישמש למטרות המפורטות להלן:

  • בחינת בקשת מועמדות לתפקידים מסוימים בווי אנקור ולאיוש משרות.
  • מיון המועמד לתפקיד בווי אנקור.
  • השבה לפניותיך או לבקשותיך לקבלת מידע.
  • פניות עתידיות באשר למשרות שיימצאו רלוונטיות עבור המועמד בהתאם לשיקולי ווי אנקור, לרבות בחברות נוספות מקבוצת חילן בע”מ.

מסירת המידע האישי שלך

המידע שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ באופן אחר מרצון לצדדים שלישיים ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע עם צדדים שלישיים המסייעים לנו בתפעול מאגר המידע שלנו, בהליכי גיוס והשמה (לדוגמה, סוכנויות גיוס, חברות כוח אדם ועוד) ובפעולות נוספות הדרושות להגשת המטרות שפורטו לעיל.  צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לביצוע השירותים שהם מספקים לנו לפי דרישתנו והגדרותינו, והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

כמו-כן, במקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל, אנו נהיה רשאים להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך.

שמירת המידע שלך

המידע האישי שלך יישמר במאגר המידע של ווי אנקור, בשרתים המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. אנו משתמשים בשרתים מקומיים ושרתים הניתנים על ידי ספקי מיקור-חוץ ושירותי ענן.  על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת של המידע האישי שלך, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, דיגיטליים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי הולמות.

עיון במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת הדוא”ל [email protected]

תיקון המידע שלך

אנו נשמור את המידע האישי שלך לפי הצורך ולמטרות המתוארות לעיל וכן כנדרש למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. במידה ומצאת פרט שגוי או לא מעודכן במידע האישי שמסרת לנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת הדוא”ל [email protected] ואנו ננסה למלא את בקשתך.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות אתר האינטרנט שלנו. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על הלקוחות לבקר מעת לעת בעמוד זה אשר מופיע באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.we-ankor.co.il על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים.

 

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר, אנא צור עימנו קשר בכתובת הדוא”ל [email protected].

 

עדכון אחרון: נובמבר, 2022.